Ønsker du å bli mykere, sterkere, få dypere forståelse for ballett-teknikk og kanskje dans på tåspiss en dag? Bli med på våre fordypningskurs "Styrke og bevegelighet" og "Tåspiss forberedelser" .

 
 

Som supplement til dansetimene våre har vi to typer satsingskurs. Disse er satt opp gjerne før eller etter ordinære dansekurs, og er et tilbud til de for de som vil fordype seg, og få enda tettere oppfølging rundt bevegelighetstrening, styrke, og forberedelser for tåspiss. Tilbudet starter fra 8 års alder. 

I timen Styrke og bevegelighet arbeider vi i stor grad med kroppsbevissthet, plassering, bevegelighetstrening og funksjonell styrke. Målet er at økt bevissthet skal gi mindre skader/overbelastning og stimulere til raskere teknisk utvikling i dansen. Vi er opptatt av å ivareta hver enkelt elev, og jobbe ut i fra deres fysiske forutsetninger. I disse timene får elevene fordypet seg enda mer i dette. Eleven lærer å ta vare på sin egen kropp i møtet med de høye kravene som stilles i klassisk ballett, og i de andre dansestilene. Opplegget er skånsomt for unge kropper, og tilpasset elevenes alder.  

Å danse på tå er noe mange barn og ungdom drømmer om, men det er få som vet hvor mye arbeid som må legges ned før man blir klar. I timen Tåspiss forberedelser jobber vi spesifikt og målrettet med øvelser som skal hjelpe eleven med å oppfylle kravene vi har satt for å kunne begynne å danse på tå. Elevene lærer å ta vare på kroppen, får øvelser, testing og nær individuell oppfølging. 

I tåspiss sko øker skaderisiko og omfang svært mye. Vi vil at våre dansere skal være trygge på tå og ha en kropp å danse med i mange år fremover. Trygghet for eleven kommer først, og vi gir aldri garantier for at eleven blir klar for tåspiss, da dette avhenger av mange ulike momenter, men vi gir nær individuell veiledningen og realistiske forventninger. 
 

Innhold 

  • 13-15 uker undervisning

  • Individuelt opplegg og oppfølging

  • Test for tåspiss i grupper eller individuelt avhengig av nivå

Kontakt oss for mer informasjon!